Rozvody Praha

Právo a rozvody Praha

Profil rozvodové kanceláře

Rozvody Praha

V mé advokátní kanceláři poskytuji profesionální právní pomoc v oblasti rozvodových řízení. Nabízím konzultační činnosti, kdy mí klienti mohou využít právní poradny, ale také Vás rád zastoupím v kauzách před soudy a jinými státními orgány. Kladu si za důraz maximálně uspokojit potřeby klientů, vedoucí k dosažení žádaného výsledku.

 

Co všechno se řeší při rozvodu?

Při rozvodu bude potřeba také vyřešit péči o děti, rozdělit movité věci v domácnosti i mimo ni, upravit vztahy k nemovitosti, vyřešit půjčky, převést hypotéku, změnit registraci auta, nastavit setkávání s prarodiči a širší rodinou. Často je také třeba rozdělit společné podnikání, založit novou společnost, vyřešit vztahy s klíčovými zaměstnanci, rozvod často nekončí podpisem rozvodových papírů, vím to a respektuji to. 

 

Co klientům v rámci rozvodového řízení nabízím? 

Za již téměř 10 let působení v této oblasti mám skutečně bohaté zkušenosti a to také ve složitějších případech, kdy se v průběhu rozvodu jeden z manželů odstěhuje sám či s nezletilým do jiného státu, kdy dochází ke skutečně velkým a vleklým konfliktům nejen mezi rozvádějícími se manžely, ale také širší rodinou, nebo kdy se jeden z manželů rozhodne, že začne zadlužovat společný majetek. Umím se podívat na případnou exekuci, dohodnout splátky, zajistit zrušení blokace účtů či jiného majetku, reagovat na neplacení výživného, nebo naopak upravit výživné, které je příliš vysoké, či nízké, nerespektuje možnosti toho, kdo jej platí nebo naopak potřeby toho, kdo na něj má nárok.

 

Rozvodová kancelář 

Volím nejen individuální přístup ke každému klientovi, ale především kladu důraz na diskrétnost. Dbám na to, abych klientovi poskytl odbornou a především profesionální pomoc směřující k dosažení požadovaných výsledků. Všechny případy pečlivě analyzuji na základě důkladného nastudování právních předpisů, současných soudních rozhodnutí a detailního nastudování vašeho případu. Spolupracuji s některými notáři, řadou znalců, exekutorů, insolvenčních správců a s dalšími odborníky v příslušném odvětví. 

Za řadu let působení jsem získal nejen spoustu spokojených klientů, ale především cenné zkušenosti, které nyní využívám v praxi. 

Dbám na precizní přípravu, protože být detailně připraven znamená velkou výhodu. Pečlivě studuji jednotlivé případy a vyřešení situace věnuji abnormální pozornost. Mým základem jsou rozsáhlé zkušenosti a schopnosti najít vždy nejlepší řešení v co nejkratším čase. Ke všem klientům přistupuji profesionálně a především ctím upřímnost ke klientovi. Ochotně Vám situaci komplexně vysvětlím a udělám maximum pro to, abych chránil vaše osobní a právní zájmy. 

Moji rozvodovou kancelář najdete v Praze, ale pravidelně se na mě obracejí klienti z celé České republiky. Budu se těšit na spolupráci. 

Rozvody Praha. 

KONTAKT

 • Advokát
  :
  JUDr. Vít Nevařil, advokát
 • Telefon
  :
  +420 296 348 226
 • Webové stránky
  :
 • Adresa
  :
  Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00

Rozvodové služby

Co nabízím

Vím, že rozvod manželství je nepříjemnou a především stresující záležitostí, a proto si kladu za důraz tento krok zvládnout rychle a bez dalších zbytečných komplikací. 

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem a absolvováním celé řady mnohdy složitých rozvodů manželství se dokáži vypořádat s celou řadou problémů, které Vás mohou během rozvodového řízení potkat. V případě, že se mí klienti nechtějí účastnit rozvodového řizení osobně, zastoupím je při všech soudních jednáních, kdy není jejich přítomnost vyžadována soudem. 

Budu s Vámi od začátku až do konce. Nejen, že s Vámi podám žádost o rozvod, ale proberu s Vámi veškerou další dokumentaci, vysvětlím Vám veškeré zákony či nejasnosti a v případě potřeby Vás také zastoupím při soudním jednání. 

 

Rozvodová kancelář, Rozvody Praha.

V případě každého rozvodového řízení je potřeba nejprve upravit poměry k nezletilým, a v případě nesporného rozvodu je třeba dosáhnout dohody o vypořádání společného jmění manželů.
Nabízím Vám služby, jako jsou:

- úprava styků nezletilých dětí s rodiči
- schválení právních jednání za nezletilé děti soudní cestou
- úprava poměrů k nezletilým dětem během rozvodového řízení
- stanovení výživného nezletilých i zletilých dětí 
- stanovení výživného manžela/manželky
- vypořádání společného jmění manželů
- sepsání veškerých smluv a žalobních návrhů
- zastoupení v případě jednání před soudy či při jednání s protistranou 
- určení a popření otcovství 
- a další služby, stačí jen specifikovat, jaké služby potřebujete

 

Rozvodová kancelář, Rozvody Praha.

V oblasti občanského práva Vám nabízím služby, jako jsou:
- převody nemovitostí 
          - sepsání smluv - kupní smlouvy, darovací smlouvy, zřízení či zrušení věcného břemene
          - posouzení a konzultace vyhotovených smluv protistranou
          - vypracování návrhů, změn, dodatků a protinávrhů ve vyhotovených smlouvách protistranou
          - zastoupení před katastrálními úřady
          - vypořádání spoluvlastnictví 
          - vyhotovení smlouvy o převodu vlastnictví 

- vymáhání pohledávek, exekuční řízení
          - sepsání žalobních návrhů ohledně úhrady dlužné částky
          - sepsání žalobních návrhů o zahájení exekučního řízení 
          - návrh na odklad výkonu rozhodnutí 

- dědické řízení 
          - zastoupení v dědickém řízení
          - právní poradenství pro oblast dědictví
          - sepsání žalobních návrhů o neplatnosti závěti a listiny o vydědění

-  a další služby, stačí jen specifikovat, jaké služby potřebujete

 

Rozvodová kancelář, Rozvody Praha.

Rozvodový servis

 • 1.KROK

  KONZULTACE

  V případě, že potřebujete využít mnou nabízených služeb, neváhejte mně kontaktovat, ať už přes email, telefonicky, či osobní návštěvou. První schůzka je pro všechny klienty realizována zdarma. 

  Rozvody Praha. 

  2.KROK

  PODMÍNKY

  V případě, že budete mít o mé služby zájem, stanovím cenu a pomohu s veškerou potřebnou dokumentací.

  Rozvody Praha. 

  3.KROK

  REALIZACE

  Po důkladném nastudování Vašeho případu se s Vámi domluvím na veškerých úkonech, které detailně provedu přesně podle Vašich představ. 

  Rozvody Praha. 

FOTOGRAFIE

KONTAKT