image description
Otevírací doba

Pondělí - Pátek

image description
Opletalova 1015/55

Praha 1, 110 00

Kdo jsme

Rozvody Praha

Rozvodové řízení vyřešené co nejrychleji s maximálním možným výsledkem. O to za vás budu jako zkušený rozvodový právník s více než dvanáctiletou praxí a více než třemi sty spokojených klientů bojovat. Samozřejmostí je nejen má odbornost, diskrétnost a nasazení. Přizpůsobím se vašim časovým potřebám a ceny mám nastavené tak, aby mé služby byly dostupné pro každého.


Co pro vás jako rozvodový právník zařídím?

 • Specializuji se sice na rozvody v Praze, ale často se na mě obrací klienti z celé České republiky.
 • Pokud si nejste jisti, že budete advokáta potřebovat, jsem připraven poskytnout vám konzultaci a detailní posouzení vašeho případu.
 • V případě, že se rozhodnete pro mé právní služby rozvodového advokáta, považuji za samozřejmé, že vám poskytnu komplexní právní servis ve všech řízeních, které s rozvodem souvisejí.
 • Připravím pro vás návrh na rozvod manželství k soudu a veškeré důležité dokumenty a dohody vedoucí ke zdárnému rozvodu.
 • Za samozřejmé považuji zastoupení při mimosoudním vyjednávání, které je důležitým aspektem k nalezení efektivního a stabilního řešení.
 • Jako specialista na rozvody v Praze jsem již pro klienty vyřešil celou řadu komplikovaných případů, a to jak v rámci úpravy poměrů k dětem, složitější majetkové vypořádání, rozdělení společného podnikání. I na takové rozvody jsem připraven.
 • Spolupracuji s notáři, řadou znalců, exekutorů, insolvenčních správců a s dalšími odborníky v příslušném odvětví. Jako dobrý rozvodový právník v Praze tak využívám i jejich znalostí.
 • Za zcela samozřejmé považuji, že s Vámi budu přítomen při veškerých soudních i mimosoudních jednáních, která je nezbytné absolvovat ke zdárné realizaci rozvodu.
 • Ve své praxi klienty zastupuji pravidelně také v dalších občanskoprávních agendách, typicky se jedná o vypořádání podílového spoluvlastnictví, zastoupení v rámci pozůstalostních řízení a s tím související spory ve vztahu k platnosti právních jednáních, spory ve vztahu k nemovitostem, spory spojené s odvoláním daru a další sporná agenda.
logo logo
image description image description
Proč si vybrat mě

Rozvodové služby

Precizní analýzu na základě důkladného nastudování právních předpisů, soudních rozhodnutí a detailního posouzení vašeho případu považuji u dobrého rozvodového právníka za samozřejmost. Stejně jako diskrétnost. Během své praxe jsem získal již poměrně rozsáhlé a cenné zkušenosti, které se snažím využívat v praxi. Věnuji výrazné nasazení tomu, abych již při přebírání zastoupení stanovil procesní a mimoprocesní strategii vedoucí k vyřešení Vaší věci. Snažím se také poskytnout vám dostatečná vysvětlení, abyste celý proces, návaznost jednotlivých řízení a klíčové náležitosti pochopili a mohli realizovat vlastní informovaná rozhodnutí.

Co vše za vás jako rozvodový právník zařídím?

 • Připravíme návrh na zahájení rozvodového řízení.
 • Připravíme návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem.
 • Navrhnu Vám nejlepší dohodu o vypořádání společného majetku a sepíšeme návrh na schválení této dohody soudem.
 • Samostatnou kapitolou je dohoda týkající se péče o děti a s tím spojené alimenty.
 • Budu k dispozici, abych Vám vysvětlil veškeré nejasnosti týkající se rozvodu a rozvodového řízení.
 • Pravidelně, průběžně a tak, jak to bude Vám vyhovovat, budeme konzultovat vše, co je pro Vás důležité, abyste se v situaci orientovali.
 • Budu realizovat veškerá mimosoudní jednání, na kterých je účast advokáta přínosná.

Většinu smluvených rozvodů se mi podaří vyřešit na 2 stání a u nesporných rozvodů, kde nejsou předmětem soudního řízení děti nebo komplikované společné jmění, stačí i jediné setkání u soudu. V rámci složitějších, nebo zvlášť složitých rozvodů vycházím zejména ze skušeností získaných z vyřizování více než stovky složitých, nebo zvlášť složitých případů, kdy se například jeden z manželů odstěhoval sám či s nezletilým dítětem do jiného státu, začal převádět rozsáhlý majetek v SJM mimo sféru SJM, rozhodl se zadlužit společný majetek nebo docházelo k velkým a vleklým konfliktům nejen mezi rozvádějícími se manželi, ale také širší rodinou. Umím pomoci i s případnou exekucí, dohodnout splátky, zajistit zrušení blokace účtů nebo jiného majetku, reagovat na neplacení výživného, nebo naopak upravit výživné, které je příliš vysoké či nízké. Jako advokát na rozvod v Praze jsem připraven vypořádat se s celou řadou problémů, které vás mohou v průběhu rozvodového řízení potkat.

Rodinné právo a s ním spojené rozvody nejsou mou jedinou specializací. Zastoupím vás i na poli občanského práva (převody nemovitostí, vymáhání pohledávek, exekuční řízení, dědické řízení). Pokud řešíte i to, pro více informací klikněte ZDE.

Jak to bude probíhat?

Spolupráce s právníkem

image description Konzultace s rozvodovým právníkem

Profesionálně váš případ posoudím a nabídnu nejlepší postup řešení. Pokud máte zájem, neváhejte mě kontaktovat:
– e-mailem či telefonicky –
nebo osobně navštívit.

image description Sdělím vám podmínky

Cena rozvodového právníka je jednou ze základních věcí, kterou klienti řeší. Zbavím vás pochybností a stanovím transparentní cenu. Následně si vyžádám všechny potřebné dokumenty a pustím se do analýzy.

image description Realizace

Zařídím téměř vše za vás, zároveň ale budete mít o všech úkonech perfektní přehled. V této fázi už mám jediný cíl – maximálně vyhovět vašim požadavkům, rozvést vás rychle, s dosažením žádaného výsledku.

Rodinné právo lidsky a srozumitelně

„Zájem mého klienta a jeho dětí pro mě zůstává nedotknutelnou hodnotou.“

JUDr. Vít Nevařil, LL.M.

Kontakujte mě
Blog

Nejnovější články

24

Led

Rozvodový právník Společná péče – kdy je vhodná a jak jí dosáhnout?

Řešíte, jak dosáhnout společné péče? Za jakých okolností může soud o společné péči rozhodnout? Jednotlivé podrobnosti naleznete v tomto článku.

Číst dále
10

ÚNO

Rozvodový právník Jak dosáhnout střídavé péče?

Řešíte, jak dosáhnout střídavé péče? Za jakých okolností může soud o střídavé péči rozhodnout? Jednotlivé podrobnosti naleznete v tomto článku.

Číst dále