image description
Otevírací doba

Pondělí - Pátek

image description
Sokolovská 32/22

Praha 8, 186 00

SPORNÝ A NESPORNÝ ROZVOD MANŽELSTVÍ

článek1

Soud manželství rozvede, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

SPORNÝ A NESPORNÝ ROZVOD MANŽELSTVÍ

Rozvod manželství je procesem, který může být velmi variabilní. Někdy se dá rozvod a vše kolem něj stihnout za 4 měsíce i se zápisy na katastru, stěhováním a „novými občankami“, jinde je rozvod manželství a vše kolem něj záležitostí na roky. Tak jako téměř ve všech oblastech práva, i tady platí, že čím více jsou všichni, kterých se práva a povinnosti týkají, v tomto případě rozvádějící se manželé, schopni se dohodnout a mají mezi sebou méně „sporných“ otázek, tím kratší dobu rozvod manželství, vypořádání společného jmění a úprava poměrů k nezletilým trvá. Na druhou stranu se často v praxi setkávám s případy, kdy dostanu k posouzení jedním z manželů připravený návrh na rozvod manželství, dohodu ve věci nezletilých a dohodu o vypořádání společného jmění manželů, a jako advokát musím konstatovat, že takto připravená dokumentace je na hraně neplatnosti – a to zejména pro extrémní nevýhodnost připravené dokumentace pro jednu ze stran.

PODMÍNKY PRO ROZVOD MANŽELSTVÍ

Soud manželství rozvede, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Existují sice určité výjimky z tohoto jinak obecně platného pravidla, ale ty jsou poměrně výjimečné a v praxi nenastávají příliš často.

ROZVOD BEZ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ROZVRATU – NESPORNÝ ROZVOD

Takzvaně nesporného rozvodu lze dosáhnout v případě, že ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí, manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil a manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Základem u každého rozvodu manželství je úprava poměrů k nezletilým dětem, bez které není možné dosáhnout rozvodu a dokud soud takovou dohodu neschválí, nebo sám nerozhodne o poměrech nezletilých dětí, tak samotné rozvodové řízení „stojí“.

VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

Dalším pojítkem rozvádějících se manželů je jmění, a to společné jmění, takzvané společné jmění manželů. Co patří do společného jmění určuje zákon a pravidelně specifikuje judikatura, která vznikala jak z poměrů „starého“ občanského zákoníku, tak za poměrů „nového“ občanského zákoníku a pro přípravu jednotlivých procesních kroků u složitějších rozvodů je její znalost nezbytná. Hledáte kvalitního rozvodového advokáta? Ptejte se ho na znalost judikatury a zkušenost se složitými případy.

KTERÝ SOUD JE PŘÍSLUŠNÝ K ROZVODU MANŽELSTVÍ?

Pro určení příslušnosti k vedení rozvodového řízení před některým z pražských soudů, které manželství rozvedou, je rozhodující, zda v Praze měli oba manželé společné bydliště, pokud zde nadále alespoň jeden z manželů bydlí. Poté existují ještě další pravidla pro určení příslušnosti, ale toto pravidlo je nejdůležitější.

Nicméně, co když se mezitím jeden z manželů odstěhoval i s nezletilými? Nebo jeden z manželů má soudem zakázaný vstup do obydlí? Všechny tyto otázky jsou důležité a je třeba je správně posoudit.

Pokud si chcete být jisti, že jste si našli kvalitního rozvodového advokáta v Praze, který vám v průběhu rozvodu skutečně pomůže celý postup maximálně urychlit, ptejte se ho na jeho konkrétní zkušenosti nejen se standardními rozvody, ale také na zkušenosti se složitějšími rozvodovými případy, například, v případech nejistého otcovství, v případech odstěhování jednoho z manželů i s dětmi daleko mimo bydliště nebo dokonce mimo Českou republiku, v případech, kdy jsou rozvodová řízení protkána také řadou dalších sporů týkajících se například složitých lidských nebo majetkových vztahů v širší rodině, trestním řízením, v případech s prvky domácího násilí nebo společnou obchodní společností a vzájemnými pohledávkami nebo dluhy v širší rodině.